ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ(2019)

 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ.

 

Ηχος πλ.β´ – Εωθινν Δ´

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ(2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ (2019)

 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ.

Ηχος πλ.β´ – Εωθινν Δ´

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/9/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ (2019)