«ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ» – 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Ἰω. γ΄ 13-17)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι προτύπωση τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὅσα συμβαίνουν ἐκεῖ στοὺς Ἰσραηλῖτες ποὺ εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ, προτυπώνουν αὐτὰ ποὺ θὰ γίνουν, ὅταν ἔλθη ὁ Χριστὸς στὴ γῆ. Καὶ τὴν ἑρμηνεία αὐτὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μᾶς τὴν ἔδωσε

Συνέχεια ανάγνωσης «ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ» – 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Ἰω. γ΄ 13-17)

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ» 8/9/2019

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Συνέχεια ανάγνωσης «ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ» 8/9/2019

Κυριακή 8η Σεπτεμβρίου 2019 (Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου, Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως). Ἰω. 3, 13 – 17.

Αποτέλεσμα εικόνας για Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου

Διπλή Κυριακή ἔχουμε σήμερα, ἡ ὁποία εἶναι
ἀφιερωμένη ταυτόχρονα στό πανάχραντο πρόσωπο
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί στόν Τίμιο καί παντοδύναμο Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας.

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή 8η Σεπτεμβρίου 2019 (Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου, Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως). Ἰω. 3, 13 – 17.