ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ 630 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (2019)

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ν γίων καί θεοφόρων 630 Πατέρων τς γίας καί Οκουμενικς Δ΄ Συνόδου, ν Χαλκηδόνι.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ

Ηχος γ´ Εωθινόν Δ´.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ 630 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (2019)

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 ν γίων καί θεοφόρων 630 Πατέρων τς γίας καί Οκουμενικς Δ΄ Συνόδου, ν Χαλκηδόνι.

Ηχος γ´ Εωθινόν Δ´.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/7/19)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (2019)

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΙ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (2019)

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

Τῌ ΠΕΜΤῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ (11/07/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΙ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΤΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ(2019)

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

+ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΤΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ(2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ (2019)

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 +Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ (2019)

ΕΣΠΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ (2019)

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

­+ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Τ ΤETAΡΤ  ΕΣΠΕΡΑΣ(10/7/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ (2019)