ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2019)

 

19 ΜΑΪΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ν μνείαν ποιούμεθα τς παρ τν κολυμβήθραν Βηθεσδ θεραπείας το Παραλύτου

Image result for κυριακη του παραλυτου

Ηχος γ´ Εωθινόν Ε´.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2019)

19 ΜΑΪΟΥ 2019

                  + ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ν μνείαν ποιούμεθα τς παρ τν κολυμβήθραν Βηθεσδ θεραπείας το Παραλύτου.

Image result for κυριακη του παραλυτου

Ηχος γ´ Εωθινόν Ε´.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/5/19)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2019)