ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΠΡΩΪ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/04/19)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

+Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων

 +Τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου τοῦ τετραημέρου.

Αποτέλεσμα εικόνας για η ανασταση του λαζαρου

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τ Παρασκευ τς ς’ βδομάδος σπέρας

Αποτέλεσμα εικόνας για η ανασταση του λαζαρου

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

Παρασκευή τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για η ανασταση του λαζαρου

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 )

17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Τετάρτη τς Ϛβδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 )