ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) (14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

                                   Αποτέλεσμα εικόνας για οσια μαρια η αιγυπτια εικονα                                            

χος πλ.α’ – Εωθινν Β’.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) (14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΣΤ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Image result for κατανυκτικος εσπερινος ικεσια

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΤ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για οσια μαρια η αιγυπτια εικονα

χος πλ. α’ – Εωθινν Β’

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/04/19)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

+Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

(ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 12ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΕΝ Τ ΟΡΘΡ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

μετ το καθίστου μνου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Παρασκευή τς Eβδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)