ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) (14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

                                   Αποτέλεσμα εικόνας για οσια μαρια η αιγυπτια εικονα                                            

χος πλ.α’ – Εωθινν Β’.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) (14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για οσια μαρια η αιγυπτια εικονα

χος πλ. α’ – Εωθινν Β’

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/04/19)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

+Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

(ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 12ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΕΝ Τ ΟΡΘΡ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

μετ το καθίστου μνου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Παρασκευή τς Eβδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Πέμπτη τς Ε’ βδομάδος (το Μεγάλου Κανόνος)

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Τετάρτη τς Ε’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)