«Οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ»

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 7 Ἀπριλίου 2019, Δ΄ Νηστειῶν «Ἰωάννου τῆς Κλίμακος» (Ἑβρ. ς΄ 13-20)

Συνέχεια ανάγνωσης «Οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ»

«Πίστη, νηστεία, προσευχή»

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 7 Ἀπριλίου 2019, Δ΄ Νηστειῶν, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος (Μάρκ. θ΄ 17-31)

Συνέχεια ανάγνωσης «Πίστη, νηστεία, προσευχή»