Α΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

Α΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης Α΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019)

10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

+Ἐν μνείαν ποιούμεθα τς πό το Παραδείσου τς τρυφς ξορίας το πρωτοπλάστου Αδάμ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἦχος πλ. δ´ – Ἑωθινόν Η

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019)

10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

+Ἐν μνείαν ποιούμεθα τς πό το Παραδείσου τς τρυφς ξορίας το πρωτοπλάστου Αδάμ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

χος πλ. δ´ – ωθινόν Η´.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (09/03/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019)