«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΦΟΡΕ ΘΕΟΔΟΣΙΕ» ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄

Advertisements