Οικουμενικός Πατριάρχης: «Κάθε ναός, όσον μικρός και αν είναι, είναι τόσον μέγας όσον η μεγαλοπρεπής Αγιά Σοφιά» 

Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

 Οικουμενικός Πατριάρχης: Κάθε ναός, όσον μικρός και αν είναι, είναι τόσον μέγας όσον η μεγαλοπρεπής Αγιά Σοφιά 

Συνέχεια ανάγνωσης Οικουμενικός Πατριάρχης: «Κάθε ναός, όσον μικρός και αν είναι, είναι τόσον μέγας όσον η μεγαλοπρεπής Αγιά Σοφιά»