Ὁ ἀόρατος πόλεμος

Αποτέλεσμα εικόνας για αποστολος παυλος

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 2 Δεκεμβρίου 2018, κζ΄ ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. ς΄ 10-17)

Συνέχεια ανάγνωσης Ὁ ἀόρατος πόλεμος

Κυριακή ΙΔ’ Λουκά: Ο τυφλός τής Ιεριχούς καί οί ολίγοι σωζόμενοι –

Ομιλία π. Στέφανου Αναγνωστόπουλου στην Κυριακή του Τυφλού.

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον: ΙΗ.35 – 43.

Τώρα το θαύμα πιστεύω ότι οι περισσότεροι το ακούσατε. Το θαύμα, ποιό θαύμα,

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή ΙΔ’ Λουκά: Ο τυφλός τής Ιεριχούς καί οί ολίγοι σωζόμενοι –

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά: για τη θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς (Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας)

Εξήγησις υπομνηματική εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφ. ΙΗ΄

«Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Προσήλθε λοιπόν αυτός ο τυφλός με την πεποίθηση ότι προσερχόταν στον Θεό που είναι σε όλα ισχυρός· ονομάζει δε Αυτόν «υιό Δαβίδ»· διότι έχοντας ανατραφεί μέσα στον Ιουδαϊσμό και έχοντας γεννηθεί εκεί ως εντόπιος, δεν αγνόησε όσα είχαν ειπωθεί εκ των προτέρων γι’ Αυτόν μέσω του νόμου βέβαια και των αγίων προφητών και ότι κατά σάρκα προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Επομένως,

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά: για τη θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς (Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας)