ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) (2018)

15 AΠΡΙΛΙΟΥ 2018

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ

υριακ δευτρ π το Πσχα, τ γκανια ορτζομεν τς Χριστο ναστσεως, κα τν το γου ποστλου Θωμ ψηλφησιν.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) (2018)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) (2018)

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Τ ΣΑΒΒΑΤ  ΕΣΠΕΡΑΣ (14/4/18)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) (2018)