ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (2018)

         

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη τησ σταυροπροσκυνησεωσ

Ἦχος βαρύς, ῾Εωθινόν Ζ´

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (2018)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (2018)

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ )

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη τησ σταυροπροσκυνησεωσ

χος βαρύς, Εωθινν Ζ´

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/03/18)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (2018)

Γ΄ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2018)

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τ Παρασκευ τς Γ’ βδομάδος σπέρας

Μετ τς Γ’ Στάσεως τν Χαιρετισμν 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης Γ΄ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2018)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ) (2018)

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Παρασκευή τς Γ’ βδομάδος

+Μνήιμη τῶν ἁγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνη Σεβαστείας μαρτυρησάντων.

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ) (2018)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Τετάρτη τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

 Αποτέλεσμα εικόνας για προηγιασμενη θεια λειτουργια

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)