«Χερουβικός Ύμνος» Παναγιώτης Νεοχωρίτης «Θεοφάνεια 2018»

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) (2018)

21 IANΟΥΑΡΙΟΥ 2018

+Κυριακ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (Το Ζακχαίου).

+Μνμη το σου Πατρς μν Μαξμου το μολογητοῦ  Μνμη το γου Μρτυρος Νεοφτου.

Ηχος πλ. δ´ – Εωθινόν ΙΑ´.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) (2018)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) (2018)

21 IANΟΥΑΡΙΟΥ 2018

+Κυριακ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (Το Ζακχαίου).

+Μνμη το σου Πατρς μν Μαξμου το μολογητοῦ  Μνμη το γου Μρτυρος Νεοφτου.

Ηχος πλ. δ´ – Εωθινόν ΙΑ´.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/01/18)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) (2018)