ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ¨ ΗΧΟΣ Α΄ Π.ΓΑΪΤΑΝΟΣ/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ/ΘΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

 

Advertisements

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΚΑΙ Θ΄ΩΔΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» ΘΡ,ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ- Β.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ/ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ