ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2017

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ

                                           ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Δ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ(2017)

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2017

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ

                                          Ηχος α΄, ωθινν Δ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (2/12/17)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ(2017)