ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (2017)

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

Ἦχος πλ. α´Ἑωθινὸν Γ´

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (2017)

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

Ἦχος πλ. α´ – Ἑωθινὸν Γ´

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (09/9/17)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (2017)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (2017)

        8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Γενθλιον τς περαγας Δεσπονης μν Θεοτκου κα ειπαρθνου Μαρας.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για το γενεθλιον της θεοτοκου

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2017)

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

+Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/9/17)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2017)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

 

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

+ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

+Μνμη το γου ερομρτυρος νθμου, πισκπου Νικομηδεας

Το σου Πατρς μν Θεοκτστου, συνασκητο το Μεγλου Εθυμου.

Ηχος δ´ – Εωθινν Β´.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

+ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

+Μνμη το γου ερομρτυρος νθμου, πισκπου Νικομηδεας

Το σου Πατρς μν Θεοκτστου, συνασκητο το Μεγλου Εθυμου.

Ηχος δ´ – Εωθινν Β´.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (2/9/17)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)