«Χερουβικός Ύμνος» Ήχος Α’ – Ψάλλουν οι Μοναχές της Ι.Μ. Παναγίας Έβρου

Advertisements