ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

29.jpg

Ηχος βαρύς, ωθινν Ι.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

29

Ηχος βαρύς, ωθινν Ι.
Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/01/17)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ Ή ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

 

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

      +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ

22

Ηχος πλ. β, ωθινν Θ.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ Ή ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ(2017)

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

      +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ

22

Ηχος πλ. β, ωθινν Θ.
Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/01/17)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ(2017)