Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής: Η «καινή κτίσις»

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

του Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Ομότ.Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής προέρχεται από το τέλος της προς Γαλάτας επιστολής του Α. Παύλου και είναι σε μετάφραση το εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής: Η «καινή κτίσις»