Εν κυμβάλοις ευήχοις – Περί Μηχανικού Ισοκράτη!  

Πρόκειται για θέαμα και άκουσμα θλιβερό στο χώρο της λατρείας. Δεν κρίνω το θέμα θεολογικά ή δεοντολογικά, αλλά τεχνικά και αισθητικά.

Συνέχεια ανάγνωσης Εν κυμβάλοις ευήχοις – Περί Μηχανικού Ισοκράτη!