ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΣΚΗΤΗ ΜΟΝΑΧΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ…

«…ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟ! »

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΣΚΗΤΗ ΜΟΝΑΧΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ…

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

        Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μωσέως τοῦ Αἰθίοπος.      

                                           ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ι΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μωσέως τοῦ Αἰθίοπος.

                                           ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ι΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/08/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) (2016)

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

(Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ)

῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν θ΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) (2016)

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

(Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ)

῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν θ΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/8/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ) (2016)

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν η῞.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ) (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν η῞.
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/08/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)