ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄.   ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Εὐδοκίμου, καὶ Προεόρτια τῆς προελεύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 

χος πλ. α΄, ωθινν ϛ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄.   ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Εὐδοκίμου, καὶ Προεόρτια τῆς προελεύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 

χος πλ. α΄, ωθινν ϛ΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/7/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)