ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (2016)

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

+ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (2016)

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

+ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Τ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΕΣΠΕΡΑΣ (11/07/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Ηχος β΄, ωθινν γ΄.

Μνμη τν γων τεσσαρκοντα πντε Μαρτρων τν ν Νικοπλει τς ρμενας

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Ηχος β΄, ωθινν γ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (9/07/16)

Μνμη τν γων τεσσαρκοντα πντε Μαρτρων τν ν Νικοπλει τς ρμενας

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)