ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2016)

 

 22 ΜΑΪΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Ηχος γ΄, ωθινν ε΄

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2016)

22 ΜΑΪΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Ηχος γ΄, ωθινν ε΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/5/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

21 ΜΑΪΟΥ 2016

πόδοσις τς ορτς τν Μυροφόρων,

† Κωνσταντνου (†337) κα Ελνης (†327) τν θεοστπτων βασιλων κα σαποστλων.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

21 ΜΑΪΟΥ 2016

πόδοσις τς ορτς τν Μυροφόρων,

Κωνσταντνου (†337) κα Ελνης (†327) τν θεοστπτων βασιλων κα σαποστλων.

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ   ΕΣΠΕΡΑΣ (20/5/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2016)

15 ΜΑΪΟΥ 2016

+ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Τν γίων Μυροφόρων γυναικν, ωσφ το π ριμαθαίας κα Νικοδήμου,

χος βʹ. ωθινν Δʹ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2016)

15 ΜΑΪΟΥ  2016

+ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Τν γίων Μυροφόρων γυναικν, ωσφ το π ριμαθαίας κα Νικοδήμου,

χος βʹ. ωθινν Δʹ

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/05/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ(2016)

14 ΜΑΪΟΥ 2016

Σάββατον.

«᾿Απδοσις τς ορτς το Θωμ»

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ(2016)