ΣΤ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2016)

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΤ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Μαρας σας τς Αγυπτας». ᾿

Ηχος πλ. α΄, ωθινν β΄

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας».

῏Ηχος πλ. α΄, ἑωθινὸν β΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/04/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ (2016)

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

(ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΕΝ Τ ΟΡΘΡ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ (2016)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (2016)

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

μετ τοῦἈκαθίστου μνου

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Παρασκευή τῆς E’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

14  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Πέμπτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος (τοῦ Μεγάλου Κανόνος)

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τετάρτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (2016)