Η συγκλονιστική υπενθύμιση του Αρχιμ. Κύριλλου στα παλληκάρια που πέσαν για το Σταυρό στη Σμύρνη!!!

Όπως είναι γνωστό, κατά τη χθεσινή εορτή των Θεοφανείων, η μαρτυρική πόλη της Σμύρνης έζησε ιστορικές στιγμές στην προκυμαία της, όταν για πρώτη φορά μετά τη Mικρασιατική Kαταστροφή του 1922 πραγματοποιήθηκε επίσημα η τελετή Αγιασμού των Υδάτων, με την άδεια των τουρκικών αρχών.

 

smyrna942

Συνέχεια ανάγνωσης Η συγκλονιστική υπενθύμιση του Αρχιμ. Κύριλλου στα παλληκάρια που πέσαν για το Σταυρό στη Σμύρνη!!!

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (2016)

 

17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ     ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ  (τῶν 10 λεπρῶν).

+᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). ᾿Αντω­νίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βε­ροίας, Γεωργίου νεο­μάρ­τυρος τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (†1838).

῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄.

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (2016)

17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016

† ΚΥΡΙΑΚΗ     ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ  (τῶν 10 λεπρῶν).

+᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). ᾿Αντω­νίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βε­ροίας, Γεωργίου νεο­μάρ­τυρος τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (†1838).

῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/01/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (2016)

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Σάββατον

Η προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου. Πευσίππου, ᾿Ελασίππου, Μεσίππου, Νεονίλλης μαρτύρων (†161-180).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (2016)

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Σάββατον

῾Η προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἀπο-

στόλου Πέτρου. Πευσίππου, ᾿Ελασίππου, Μεσίππου, Νεονίλλης μαρτύρων (†161-180).

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ  (15/01/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (2016)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2016)

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Πέμπτη.

Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων.

Τῶν ἐν Σινὰ καὶ ῾Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων πατέρων.

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2016)

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Πέμπτη

Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων.

 

Τῶν ἐν Σινὰ καὶ ῾Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων πατέρων.

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/01/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2016)