θέλουν νά προκαλέσουν ἐθνοφυλετική καί πολιτιστική σύγχυση…

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΝΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης θέλουν νά προκαλέσουν ἐθνοφυλετική καί πολιτιστική σύγχυση…