ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

῏Ηχος α΄, ἑω­θι­νὸν β΄.

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/06/14.jpg

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
† ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.
῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν β΄.
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/06/15)

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/06/14.jpg
Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2015)

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
+ ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.
Τῶν Ἁγίων Πάντων,
Θεοδότου ἱερομάρτυρος
τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.
Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2015)

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Τῶν Ἁγίων Πάντων,

Θεοδότου ἱερομάρτυρος

τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (06/06/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ


Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (05/06/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)