«ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ» (3 ΜΑΪΟΥ)

Ἱερομ. Ἰωαννικίου Κόνδαρη

 Ψαλλομένη τῇ τρίτῃ τοῦ Μαΐου μηνός.

 

Συνταχθεῖσα καί τό πρῶτον ἐκδοθεῖσα σπουδῇ καί δαπάνῃ

Ἰωαννικίου Ἱερομονάχου τοῦ Κόνδαρη,

ἐν ἔτει 1769.

Συνέχεια ανάγνωσης «ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ» (3 ΜΑΪΟΥ)