ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (2015)

10  ΜΑΪΟΥ 2015

+ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος).

῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν ζ΄

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (2015)

10  ΜΑΪΟΥ 2015

+ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος).

῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν ζ΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (09/05/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΣΑΪΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ (2015)

9 ΜΑΪΟΥ 2015

Σάββατον

Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μάρτυρος

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΣΑΪΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

8 ΜΑΪΟΥ 2015

+Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, ἐπιστηθίου, φίλου, ἠγαπημένου καὶ παρθένου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου,  Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ μεγάλου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

8 ΜΑΪΟΥ 2015

+Τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ μεγάλου.

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/5/15)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

6 ΜΑΪΟΥ 2015

+ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

6 ΜΑΪΟΥ 2015

+ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ.

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (05/05/15)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ (2015)

5 ΜΑΪΟΥ 2015

+Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (2015)

5 ΜΑΪΟΥ 2015

+Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος.

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ  ΕΣΠΕΡΑΣ (04/05/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2015)

 

3 ΜΑΪΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν ε΄

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2015)

3 ΜΑΪΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν ε΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (02/5/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (2015)

 

2  ΜΑΪΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Γʹ ἑβδομάδος.

Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων,

Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (2015)