ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!!!

Είναι καιρός να δείξουμε και μεις στον Χριστό μας ότι είμαστε οι αγαπημένοι Του φίλοι.

Ας κάνουμε λοιπόν φέτος την πρωτοτυπία να μείνουμε όλοι,   με την χάρη  του Θεού,  ως το τέλος της  Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Ο Χριστός μας ανασταίνεται και μεις συνήθως επιβεβεβαιώνουμε τον ψαλμικό στίχο: «.Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.». Ή ακόμη σαν το ανέκδοτο που κυκλοφορεί, ότι πιο γρήγορα αδειάζει μια Εκκλησία στο «Χριστός Ανέστη», παρά  ένα  κτίριο σε περίπτωση  σεισμού……Μη γένοιτο.