ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) (2015)

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

(ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥΝΗΣΕΩΣ).

῏Ηχος βαρὺς, ἑωθινὸν ζ΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) (2015)

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

(ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥΝΗΣΕΩΣ).

῏Ηχος βαρὺς, ἑωθινὸν ζ΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/03/15)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Σάββατον γ΄ τῶν νηστειῶν.

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Βενεδίκτου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ Γ΄ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2015)

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Γ’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

Μετὰ τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν  

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ Γ΄ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2015)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παρασκευή τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τετάρτη τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (2015)ΡΑΣ

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Δευτέρα τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Μνήμη τῶν ἁγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,
τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστείας μαρτυρησάντων.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (2015)ΡΑΣ