Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου: » Εἶναι πεντακάθαρο, εἶναι ναός, εἶναι σκηνή, εἶναι κατοικητήριο, εἶναι πύλη στὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁδός»

welcome img

Στὸ ξεκίνημα τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, στὴν ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ σαρανταημέρου, παρουσιάζεται ἡ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἡ ὁποία προεικονίζει τὸ γεγονὸς τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Θείας Οἰκονομίας. Εἶναι μιὰ γιορτὴ ποὺ δὲν ἐμφανίζεται ὡς γεγονὸς μέσα στὴν Ἁγία Γραφή, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία μας ἀντλεῖ τὶς πληροφορίες της ἀπὸ τὰ λεγόμενα ἀπόκρυφα εὐαγγέλια. Εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς λίγες ἐξαιρέσεις ποὺ κάνει.

Συνέχεια ανάγνωσης Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου: » Εἶναι πεντακάθαρο, εἶναι ναός, εἶναι σκηνή, εἶναι κατοικητήριο, εἶναι πύλη στὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁδός»

Εορτάζοντες την  19ην του μηνός Νοεμβρίου

  19
 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΟΒΔΙΟΥ ή ΑΒΔΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΖΗΣ, ο Θαυματουργός
ΟΙ ΑΓΙΟΙ 150 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΜΑΝΝΑ & ΘΥΓΑΤΕΡΑ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ 12 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ από τη Μαγιδώ της Παμφιλίας
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΘΙΜΟΣ, ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΕΥΦΗΜΙΑ και τα παιδιά τους και ΠΑΓΧΑΡΙΟΣ
Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ ηγούμενος του Σπηλαίου (Ρώσος) (+ 1065)
Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟ ΟΣΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ο Ίβηρ, ο εν Θεσσαλονίκη
 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την  19ην του μηνός Νοεμβρίου