Εορτάζοντες την  17ην του μηνός Νοεμβρίου


 

 

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Νεοκαισαρείας, ο Θαυματουργός

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ο ζωγράφος

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ο Σκυτοτόμος  και ΙΩΑΝΝΗΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ & ΜΑΞΙΜΟΣ, Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, ο Βατοπαιδινός

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΚ, ο Πέρσης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο Δερμοκαίτης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ, ο θαυματουργός μαθητής του Αγίου Σεργίου

 • Η ΑΓΙΑ HILDA (Βρεταννίδα)

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την  17ην του μηνός Νοεμβρίου