ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (2014)

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

† Φιλίππου τοῦ ἀπο­στό­λου ἐκ τῶν ιβ΄ (α΄ αἰ.). Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσ­σα­λο­νίκης τοῦ Παλαμᾶ (†1340), Κωνσταντί­νου νεομάρτυρος τοῦ ῾Υδραίου (†1800).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ(2014)

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

† Φιλίππου τοῦ ἀπο­στό­λου ἐκ τῶν ιβ΄ (α΄ αἰ.). Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσ­σα­λο­νίκης τοῦ Παλαμᾶ (†1340), Κωνσταντί­νου νεομάρτυρος τοῦ ῾Υδραίου (†1800).

Τῌ ΠΕΜΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/11/2014)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ(2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (2014)

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

† ᾿Ιωάννου ἀρχιεπι­σκόπου Κωνσταν­τι­νουπό­λε­ως τοῦ Χρυσοστόμου (†407)

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (2014)

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πέμπτη.

† ᾿Ιωάννου ἀρχιεπι­σκόπου Κωνσταν­τι­νουπό­λε­ως τοῦ Χρυσοστόμου (†407)

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (12/11/2014)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (2014)

Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Νοεμβρίου 

10

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΛΥΜΠΑΣ, ΡΟΔΙΩΝ (ή ΗΡΩΔΙΩΝ), ΕΡΑΣΤΟΣ, ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ, ΤΕΡΤΙΟΣ και ΚΟΥΑΡΤΟΣ, οι Απόστολοι από τους 70

 • arseniosΟ ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ο Καππαδόκης
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ  «Ό εν Συμβόλοις»

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΟΝΝΟΣ, κατηχητής της Αγίας Πελαγίας

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ο Επίσκοπος Ταρακίνης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΛΟΣ ή ΜΙΛΗΣ, ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ιερομάρτυρας, και οι τρεις μαθητές του ΕΒΟΡΗΣ, ΠΑΠΑΣ και ΣΕΝΟΕΙ (ή Σεβόρης) ο Διάκονος & Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΛΙΟΣ, ο ιερομάρτυρας

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΡΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΩΡΙΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ επίσκοπος Αντιοχείας, Ιερομάρτυρας (3ος αι.)·

 • Ο ΑΓΙΟΣ JUSTUS (Άγγλος)

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Νοεμβρίου