Εορτάζοντες την 2αν του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/02.jpg


 

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΑΦΘΟΝΙΟΣ, ΠΗΓΑΣΙΟΣ, ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ (ή Ελπιδηφόρος) και ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΔΟΞΙΟΣ, ΑΓΑΠΙΟΣ και άλλοι οκτώ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΑΤΤΙΚΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ, ΩΚΕΑΝΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΚΑΡΤΕΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΑΝΟΣ, ΣΤΥΡΑΞ και ΤΩΒΙΑΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΟΜΝΙΝΑ & ΔΟΜΝΑ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ «Ό εν τη Κύρω»

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ο Ιβηροσκητιώτης

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 2αν του μηνός Νοεμβρίου