Βοηθάμε 2 Ορθόδοξα μοναστήρια σε Γαλλία και Σκωτία. Support 2 Orthodox monasteries in France and Scotland. Soutenir 2 monastères orthodoxes en France et en Ecosse.

Ως Ορθόδοξη ιεραποστολή νοείται η παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ασία, την Αφρική, την Ωκεανία και τη Λατινική Αμερική. Η Ορθόδοξη χριστιανική μαρτυρία είναι, όμως, αναγκαία και στη Δυτική Ευρώπη, τη στιγμή που οι άλλες χριστιανικές ομολογίες χάνουν πιστούς και, μάλιστα, πολλοί από τους κατοίκους της Ευρώπης είναι άθεοι ή ακολουθούν άλλες θρησκείες και παραθρησκείες μακριά από τον Ιησού Χριστό. Η ρωμαιοκαθολική ομολογία και οι χιλιάδες προτεσταντικές και πεντηκοστιανές ομολογίες δεν μπορούν να συγκινήσουν τον σύγχρονο άνθρωπο στην Ευρώπη και την Αμερική. Σας καλούμε να βοηθήσετε οικονομικά την οικοδόμηση δύο μοναστηριών, ένα στη Γαλλία και ένα στη Σκωτία, ώστε να δοθεί η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας ακόμα πιο δυνατά στις περιοχές αυτές. Το ένα μοναστήρι είναι μετόχι της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Το άλλο είναι αφιερωμένο σε δύο Σκωτσέζους Αγίους του 7ου αιώνα. Μη ξεχνάμε το ρόλο που παίζουν τα ορθόδοξα μοναστήρια στην Αμερική… Προσφέρετε έστω και λίγα ευρώ ή δολάρια και βάλτε τον θεμέλιο λίθο στα ορθόδοξα μοναστήρια της Γαλλίας και της Σκωτίας.

 

Isle of Mull, Ορθόδοξο μοναστήρι στις Εβρίδες.

We invite you to help financially build two monasteries, one in France and one in Scotland, to give testimony of the Orthodox Church even stronger in those areas. The monastery is a dependency of the Monastery Simonos  Petras in  Mount Athos. Do not forget the role of the Orthodox monasteries in America … And offer even a few euros or dollars and put the foundation in Orthodox monasteries of France and Scotland.

http://monastere-transfiguration.fr/EN/help-us.html

http://mullmonastery.com/donate/

Nous vous invitons à contribuer financièrement à construire deux monastères, l’un en France et un en Ecosse, pour rendre témoignage de l’Eglise orthodoxe encore plus forte dans ces domaines. Le monastère est une dépendance du monastère de Simonos Petras au Mont Athos. Ne pas oublier le rôle des monastères orthodoxes en Amérique … Et offrir encore quelques euros ou dollars et mettre la fondation des monastères orthodoxes de France et d’Ecosse.

http://www.monastere-transfiguration.fr/appel-aux-dons.html

http://mullmonastery.com/donate/

Мы приглашаем Вас помочь в финансовом построить два монастыря, один во Франции и один в Шотландии, чтобы дать показания Православной Церкви еще сильнее в этих областях. Монастырь является зависимость монастыря Simonos Петрас в Афоне. Не забывать о роли православных монастырей в Америке … И предлагают даже несколько евро или доллары и положить основу в православных монастырях Франции и Шотландии.

http://monastere-transfiguration.fr/EN/help-us.html

Vă invităm să ajute financiar construirea a două mănăstiri, una în Franța și una în Scoția, pentru a da mărturie a Bisericii Ortodoxe și mai puternic în acele zone. Manastirea este o dependență de Petras Manastirea Simonos în Muntele Athos. Nu uita rolul mănăstirile ortodoxe din America … Și oferă chiar și câțiva euro sau dolari și a pus temelia în mănăstiri ortodoxe din Franța și Scoția.

http://monastere-transfiguration.fr/EN/help-us.html

Metropolitan Kallistos visiting the Monastery

THE ORTHODOX MONASTERY OF ALL CELTIC SAINTS

http://mullmonastery.com/donate/ways-you-can-help/

Позивамо вас да финансијски помогне изградњу два манастира, један у Француској и један у Шкотској, да сведочи Православне Цркве још јачи у тим областима.Манастир је зависност манастира Симонос Петрас у Светој Гори. Не заборавите улогу православних манастира у Америци … и нуде чак неколико еврима или доларима и ставите темељ у манастирима Француске и Шкотске.

http://monastere-transfiguration.fr/EN/help-us.html

http://mullmonastery.com/donate/ways-you-can-help/

Каним ви да се помогне финансово изграждането на два манастира, един във Франция и един в Шотландия, за да даде показания на православната църква още по-силна в тези области. Манастирът е зависимостта на Петрас манастир Simonos в Mount Athos. Да не забравяме и ролята на православните манастири в Америка … И предлагат още няколко евро или долари и постави основите в православните манастири на Франция и Шотландия.

http://monastere-transfiguration.fr/EN/help-us.html

http://mullmonastery.com/donate/ways-you-can-help/

Ми запрошуємо Вас допомогти у фінансовому побудувати два монастиря, один у Франції і один в Шотландії, щоб дати свідчення Православної Церкви ще сильніше в цих областях. Монастир є залежність монастиря Simonos Петрас в Афоні. Не забувати про роль православних монастирів в Америці … І пропонують навіть кілька євро або долари і покласти основу в православних монастирях Франції та Шотландії.

გეპატიჟებით ფინანსური დახმარების ავაშენოთ ორი მონასტრები, ერთი საფრანგეთში და ერთი შოტლანდიაში, მისცეს ჩვენება და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის უფრო ძლიერი ამ ტერიტორიებზე. მონასტერი არის დამოკიდებულების მონასტრის Simonos პეტრას in ათონის მთაზე. არ დაგავიწყდეთ როლი მართლმადიდებლური მონასტერი ამერიკაში … და გთავაზობთ კიდევ რამდენიმე ევროს ან დოლარს და ამით საფუძველი მართლმადიდებლური მონასტერი საფრანგეთში და შოტლანდიის.

Мы запрашаем Вас дапамагчы ў фінансавым пабудаваць два манастыры, адзін у Францыі і адзін у Шатландыі, каб даць паказанні Праваслаўнай Царквы яшчэ мацней у гэтых абласцях. Манастыр з’яўляецца залежнасць манастыра Simonos Петрас ў Афоне. Не забываць пра ролю праваслаўных манастыроў у Амерыцы … І прапаноўваюць нават некалькі еўра ці долары і пакласці аснову ў праваслаўных манастырах Францыі і Шатландыі.

Wir laden Sie ein, sich finanziell beim Aufbau zwei Klöster, eine in Frankreich und eine in Schottland, um Zeugnis von der orthodoxen Kirche noch stärker in diesen Bereichen geben. Das Kloster ist eine Abhängigkeit des Klosters Simonos Petras in den Berg Athos. Vergessen Sie nicht, die Rolle der orthodoxen Klöster in Amerika … und bieten noch ein paar Euro oder Dollar und legte den Grundstein in der orthodoxen Klöster von Frankreich und Schottland.

Nosotros invitamos a ayudar financieramente a construir dos monasterios, uno en Francia y uno en Escocia, para dar testimonio de la Iglesia Ortodoxa aún más fuerte en esas áreas. El monasterio es una dependencia de la Petras Monasterio Simonos en el Monte Athos. No se olvide el papel de los monasterios ortodoxos en América … Y ofrecer incluso unos pocos euros o dólares y poner los cimientos en los monasterios ortodoxos de Francia y Escocia.

Nós convidamos você a ajudar financeiramente construir dois mosteiros, um em França e outro na Escócia, para dar testemunho da Igreja Ortodoxa ainda mais forte nessas áreas. O mosteiro é uma dependência do Mosteiro Simonos Petras no Monte Athos. Não se esqueça o papel dos mosteiros ortodoxos na América … E oferecer ainda alguns euros ou dólares e colocar a fundação em mosteiros ortodoxos da França e da Escócia.

Vi invitiamo ad aiutare finanziariamente a costruire due monasteri, uno in Francia e uno in Scozia, per dare testimonianza della Chiesa ortodossa ancora più forte in quelle zone. Il monastero è una dipendenza del monastero Simonos Petras nel Monte Athos. Non dimenticare il ruolo dei monasteri ortodossi in America … E offrire anche un paio di euro o dollari e mettere le basi in monasteri ortodossi di Francia e Scozia.

Kutsumme sinut auttaa taloudellisesti rakentaa kaksi luostaria, yksi Ranskassa ja yksi Skotlannissa, antaa todistajanlausunto ortodoksisen kirkon entisestään näillä alueilla.Luostari on riippuvuutta luostarin Simonos Petras Mount Athos. Älä unohda roolia ortodoksiluostarit Amerikassa … Ja tarjoavat jopa muutaman euron tai dollarin ja laittaa säätiön ortodoksiluostarit Ranskassa ja Skotlannissa.

Zachęcamy, aby pomóc finansowo budowę dwóch klasztorów, jeden we Francji i jeden w Szkocji, aby dać świadectwo Kościoła prawosławnego jeszcze bardziej w tych dziedzinach.Klasztor jest zależność Petras Klasztor Simonos w górze Athos. Nie zapomnij rolę klasztorów prawosławnych w Ameryce … I oferują nawet kilka euro lub dolarów i umieścić podstawy prawosławnych klasztorów we Francji i Szkocji.

Wij nodigen u uit om financieel te helpen bij het bouwen van twee kloosters, een in Frankrijk en een in Schotland, tot getuigenis van de Orthodoxe Kerk nog sterker in die gebieden te geven. Het klooster is een afhankelijkheid van het klooster Simonos Petras in Mount Athos. Vergeet niet de rol van de orthodoxe kloosters in Amerika … En bieden zelfs een paar euro’s of dollars en zet de stichting in orthodoxe kloosters van Frankrijk en Schotland.

http://monastere-transfiguration.fr/EN/help-us.html

http://mullmonastery.com/donate/ways-you-can-help/

 

http://ierapostoli.wordpress.com/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s