Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Οκτωβρίου

  07

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΕΡΓΙΟΣ & ΒΑΚΧΟΣ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ο Πρεσβύτερος και ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ, ο Διάκονος
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ο Υπατικός ΕΥΣΕΒΙΟΣ ο Πρεσβύτερος & ΦΗΛΙΞ
[ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΦΗΛΙΞ ο εκ Σωλιέν Γαλλίας, ΑΝΔΕΧΙΟΣ και ΘΥΡΣΟΣ (+ 2ος αϊ.)]
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ο Ιερομάρτυρας
Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΙ ΟΣΙΟΙ 99 ΠΑΤΕΡΕΣ που ασκήτευσαν στην Κρήτη
Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ «ο εν τω Σπηλαίω» (Ρώσος).
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΡΜΕΝΙΑΣ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΟΣ, ΕΛΥΜΑΣ, ΜΩΚΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΤΕΛΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΑΒΔΙΑΣ, ΣΕΜΝΙΟΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ, Συναθλητές Αγ. Πολυχρονίου (+ 4ος αι.).
ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΤΙΣΣΑΣ»
 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Οκτωβρίου

Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/06.jpg


 

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο Απόστολος.

  • Η ΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΪΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας.

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΛΑΡΙΩΝ ο Νέος, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ «εις τον Λυθροδώνταν», ΚΑΛΑΝΤΙΟΣ εν Ταμασία, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο της Γλυφάς, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο της Αξύλου, οι εξ’ Αλαμανών, εν Κύπρω.

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Οκτωβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ) (2014)

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

† ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Τερεντίου, Νεονίλλης, Εὐνίκης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων·

Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου. Τῶν ἐν ῾Ρεθύμνῃ τεσσάρων

νεομαρτύρων (†1824). ᾿Εθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῷ νικηφόρῳ τῶν

῾Ελλήνων ἐν Βορείῳ ᾿Ηπείρῳ πολέμῳ (1940).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ) (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ) (2014)

 https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/01_ag_skepi.jpg

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τρίτη

† ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Τερεντίου, Νεονίλλης, Εὐνίκης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων·

Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου. Τῶν ἐν ῾Ρεθύμνῃ τεσσάρων

νεομαρτύρων (†1824). ᾿Εθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῷ νικηφόρῳ τῶν

῾Ελλήνων ἐν Βορείῳ ᾿Ηπείρῳ πολέμῳ (1940).

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/10/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ) (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (2014)

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/26_dimitrios.jpg

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ).

† Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύτου (†306), ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ (740)..

῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν θ΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (2014)

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/26.jpg

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ).

† Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύτου (†306), ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ (740)..

῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν θ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/10/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ (2014)

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/19.jpg

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΛΟΥΚΑ.

Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος, Μνάσωνος

ἐπισκόπου Ταμασοῦ.

῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν η΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ (2014)

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/19.jpg

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΛΟΥΚΑ.

Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος, Μνάσωνος

ἐπισκόπου Ταμασοῦ.

῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν η΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/10/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ (2014)