Εορτάζοντες την  5ην του μηνός Οκτωβρίου


 

 

  • Η ΑΓΙΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

  • Η ΑΓΙΑ ΜΑΜΕΛΧΘΑ

  • ΟΠΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΑ ΜΟΝΑΧΟΥ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ, ο Ιερομάρτυρας και θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ επίσκοπος Ευχαΐτων, «ο Μαυρόπους»

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ο νεοφανής, εύρεσις και ανακομιδή του ιερού λειψάνου του

  • Η ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ της Κιμώλου

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ & ΙΩΝΑΣ, οι θαυματουργοί

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την  5ην του μηνός Οκτωβρίου

Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Οκτωβρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, πρώτος επίσκοπος Αθηνών

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ιερομάρτυρας, από την Καπιτώλιο

Η ΑΓΙΑ ΔΟΜΝΙΝΗ και οι θυγατέρες της ΒΕΡΝΙΚΗ (ή Βερίνη) και ΠΡΟΣΔΟΚΗ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΔΑΚΤΟΣ (ή ΑΔΑΥΚΤΟΣ) & ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ η θυγατέρα του

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΜΟΥΝ, ο Αιγύπτιος

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΑΥΣΤΟΣ, ΓΑΪΟΣ, ΕΥΣΕΒΙΟΣ και ΧΑΙΡΗΜΩΝ (ή ΧΑΡΗΜΩΝ), οι Διάκονοι

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο Λαμπαδιστής

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΟΥΡΙΑΣ και ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ »οι εν Κοζάνη» (Ρώσοι)

[Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ «του Ταμασού»]

Ο ΑΓΙΟΣ EDWIN (Άγγλος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Οκτωβρίου