Εορτάζοντες την  1ην του μηνός Οκτωβρίου


 

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ, ο Απόστολος

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ, ο μελωδός, ο ποιητής των Κοντακίων

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ηγούμενος της Μονής Ζώβης και 36 άλλοι ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΝΙΝΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο ψάλτης, ο καλούμενος Κουκουζέλης

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ο Δομέστικος

  • Τη αύτη ήμερα την ανάμνησιν ποιούμεθα της ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ, της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ

  • ΣΥΝΑΞΙΣ (πανήγυρης) της Υπεραγίας Θεοτόκου της ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ο εν Βησερία, ο Θαυματουργός (Ρώσος).

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την  1ην του μηνός Οκτωβρίου