«Μετανόησε ο πάπας»; Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

     «Κανένα όφελος δεν υπάρχει στους ανθρώπους με το να φέρουν μόνο το όνομα των Χριστιανών, να μην έχουν όμως έργα αγαθά. Διότι δεν τιμώνται τα αξιώματα από τον Θεό, αλλά ζητούνται έργα. Επειδή και ο Ιούδας μεταξύ των αποστόλων ήταν, και απήλαυσε ίση τιμή με τους άλλους. Αλλά επειδή αγάπησε την φιλαργυρία δέχθηκε αγχόνη· Καθώς και τώρα πολλοί φορούν ενδύματα προβάτων, αλλά μέσα τους είναι λύκοι άρπαγες»(άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

                                              

Συνέχεια ανάγνωσης «Μετανόησε ο πάπας»; Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΩΣ … ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ! Εσβησαν το έπος της 28ης Οκτωβρίου από τα βιβλία Γλώσσας του Γυμνασίου!

Αλλάζουν την ιστορία στα σχολικά βιβλία και αποχριστιανίζουν ολόκληρη την διδασλακία για λόγους που είναι πλέον εύκολο να αντιληφθούμε: Οι λέξεις «Εθνος» και «χριστιανισμός» πρέπει να απαλειφθούν για  να διευκολυνθεί η Νέα Τάξη Πραγμάτων να πετύχει αυτά που θέλει. Ενα Εθνος χωρίς ιστορία, χωρίς ρίζες και χωρίς θρησκευτική συνείδηση έρμαιο στις μάζες των ισλαμιστών ή των άθρησκων.
 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΩΣ … ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ! Εσβησαν το έπος της 28ης Οκτωβρίου από τα βιβλία Γλώσσας του Γυμνασίου!

Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Ιουλίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/07/15.jpg


 

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΑ, η μητέρα του

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΛΛΙΑΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΟΥΔΙΜΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ο Ισαπόστολος, βασιλιάς των Ρώσων.

  • ΕΥΡΕΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ, της Χιοπολίτιδας

  • ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Β, του Νέου

  • Ο ΑΓΙΟΣ SWITHN (Αγγλοσάξωνας), Ανακομιδή λειψάνων του

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Ιουλίου