ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 2014

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
+ Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου τοῦ ἐκ Βρυούλων.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 2014

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου


 

 

  • ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ Μεγαλομάρτυρος Θαύμα (Δ’ Οίκ. Σύνοδος, 451)

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΙΝΔΕΟΣ, ο Πρεσβύτερος

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ, ο εν τη Μάνδρα

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΚΛΗΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ από το Ελβασάν, ο Νέος οσιομάρτυρας.

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ από τα Βρύουλα ή Βουρλά, ο Νέος οσιομάρτυρας.

  • Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΛΓΑ (μετονομασθείσα ΕΛΕΝΗ), η βασίλισσα.

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, Πατριάρχης Αλεξανδρείας

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου

Ο Γέροντας Παΐσιος και η Αγία Ευφημία!!!!

Σχόλιο Θ.Π.: Το γεγονός ότι ο Γέροντας αποκαλύπτει ΕΝ ΖΩΗ ότι είχε πνευματική σχέση με την Αγία η οποία Εορτάζει την προηγούμενη της κοιμήσεως του (11 Ιουλίου) αυτό αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της Αγιότητας του !!!

Ήταν στην αυλή της Καλύβης του ο  Γέροντας (Παΐσιος), όταν τον επισκέφθηκε κάποιο πνευματικό του τέκνο. Επαναλάμβανε συνεχώς από την καρδιά του: «Δόξα σοι ο Θεός», πάλιν και πολλάκις. Σε μια στιγμή ο Γέροντας του είπε: «Αχρηστεύεται κανείς με την καλή έννοια»;

 

Ποιός, Γέροντα;

Συνέχεια ανάγνωσης Ο Γέροντας Παΐσιος και η Αγία Ευφημία!!!!