«ΔΕΥΤΕ ΛΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ» ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι· Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν, συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης, ἣν προσκυνοῦντες πάντες λέγομεν· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας δι’ Υἱοῦ, συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἅγιος ἰσχυρός, δι’ οὗ τὸν Πατέρα ἐγνώκαμεν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ, Ἅγιος ἀθάνατος, τὸ Παράκλητον Πνεῦμα, τὸ ἐκ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΑΙΔΡΩΣ ΑΓΑΛΛΟΝΤΑΙ» ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ ΗΧΟΣ Α΄ΠΡΟΣΟΜΟΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος
Σήμερον φαιδρῶς ἀγάλλονται, Θεοτόκε λίαν, οἱ πιστοί φιλέορτοι, μνησθέντες περιχαρῶς, τῶν θαυμασίων σου.  καί χαίρουσιν ἐπί γῆς, ὡς οἱ  ἐν πόλῳ τῇ θεία Εἰκόνι σου. ἀσπάζονται εὐλαβῶς, καί λιτανεύοντες ταῦτά σοι φθέγγονται.. Θεοτόκε μή παρίδῃς, τούς ἐν ταύτῃ δούλους σου, Λευκαδίᾳ τῇ Νήσῳ, τούς τιμῶντας σου τήν σύναξιν.

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιουνίου 2014


 

Άγιο Πνεύμα

Σύναξη της Παναγίας της Φανερωμένης στην Λευκάδα

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

 • https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/06/09.jpg
 • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΘΕΚΛΑ, ΜΑΡΙΑΜΝΗ, ΜΑΡΘΑ,ΜΑΡΙΑ και ΕΝΝΑΘΑ οι πέντε κανονικές Παρθένες

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, επίσκοπος Προύσας

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ο Έγκλειστος (Ρώσος)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Χίο

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΔΙΟΜΗΔΗΣ και ΡΟΔΙΩΝ ή ΡΟΔΩΝ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ο Θαυματουργός εν τη λαϊκή λίμνη (Ρώσος)

 • Ο ΑΓΙΟΣ COLUMBA (Σκωτσέζος)

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιουνίου 2014

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Ιουνίου 2014Κυριακή της Πεντηκοστής 

 • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ και ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 • Η ΟΣΙΑ ΜΕΛΑΝΕΙΑ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΡΕ (ή Ατρέ)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΑΥΚΡΑΤΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ο Ομολογητής «ό εν Καϊουμά»

 • Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ στο Σωσθένειο (ή Στενία ή Στενή)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, που μαρτύρησε στην Κων/πολη

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, επίσκοπος Ρώσος (+ 1023)

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Ιουνίου 2014

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουνίου 2014

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/06/07.jpg


Ψυχοσάββατο

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ, ο εν Άγκυρα

 • Η ΑΓΙΑ ΖΗΝΑΪΣ, η Θαυματουργή

 • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΑΙΣΙΑ ( ή Εσία ή Ευσέβεια) και ΣΩΣΑΝΝΑ

 • Η ΑΓΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΙΝΗ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΥΚΑΡΙΩΝ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΑΡΑΣΙΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ο Πρεσβύτερος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, ο Πρεσβύτερος

 • Η ΟΣΙΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ, η Θαυματουργή

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ, μάρτυρας Στρατιώτης, και ΙΩΑΝΝΗΣ ο οσιομάρτυρας

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΛΑΑΜ (Δια Χριστόν σαλός)

 • Ο ΑΓΙΟΣ WILLIBALD (Άγιος Γερμανίας)

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουνίου 2014