Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Μαΐου


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΕΛΕΝΗ

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΟΡΟΣ

Ο ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και τα παιδιά του ΜΙΧΑΗΛ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ,

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Νεομάρτυρας, ο εξ Ευρυτανίας (+ 1752)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Μαΐου