Ακολουθία της Ανακομιδής των Λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού 20 ΜΑΪΟΥ

 

Ακολουθία της Ανακομιδής των Λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού

(τελουμένης τη 20η Μαΐου)

Η Ακολουθία αύτη εποιήθη εν τη Ιερά Νέα Σκήτη τη 20η Απριλίου 1970 υπό του Γέροντος Ιωσήφ Μοναχού (είτα Βατοπαιδινού).

.

Συνέχεια ανάγνωσης Ακολουθία της Ανακομιδής των Λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού 20 ΜΑΪΟΥ

Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Μαΐου

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ

Η ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ ή Φιλιππησία

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΣΚΛΑΣ ή Ακλάς ή Ασκαλάς

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ και ΙΩΣΗΦ οι κτήτορες της Νέας Μονής Χίου

ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο Ερημίτης

ΕΥΡΕΣΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ (Ρώσου) Μητροπολίτη Μόσχας και πάσης Ρωσίας

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Μαΐου