Εoρτάζοντες την 16ην του μηνός Απριλίου ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2014Μεγάλη Τετάρτη – Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω 

  • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ και ΧΙΟΝΙΑ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΗΛΙΞ ο επίσκοπος, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ο Πρεσβύτερος, ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ (ή Φουρτουνιανός) και ΣΕΠΤΕΜΙΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ και ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΧΑΡΙΣΣΑ (ή ΧΑΡΙΕΣΣΑ), ΝΙΚΗ, ΓΑΛΗΝΗ, ΚΑΛΛΙΔΑ (ή ΚΑΛΛΙΑ), ΝΟΥΝΕΧΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ και ΘΕΟΔΩΡΑ

  • Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ο Βουρλιώτης

  • Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΑ οι εν Θεσσαλονίκη (+304)

  • Η ΟΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ή Πριγκίπισσα

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εoρτάζοντες την 16ην του μηνός Απριλίου ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2014