Το τραούδιν του Λαζάρου

 

 

Το τραούδιν του Λαζάρου

 

Εαρ ημίν επέφανεν τοις πάσι το μήνύόν

η του Λαζάρου έγερσις, ξένον φρικτόν σημείον.

 Άνθη και ρόδα εύοσμα, κατάνυξις ψυχής τε

και λέγω σας, ακροαταί, εις την χαράν να είσθε.

Αρχίζω την διήγησιν κι όλοι ν’ ακροαστείτε

διά να καταλάβετε και να κατανυχθείτε.

Ο Λάζαρος κατήγετο από την Βηθανίαν,

είχε και δύο αδελφάς την Μάρθαν και Μαρίαν.

Ούτος ησθένησε λοιπόν ασθένειαν μεγάλην

και πυρετός τον έλαβεν κι είχε μεγάλη ζάλην,

μα ο Χριστός ευρίσκετο εις μίαν άλλην πόλην

με ‘κόσμον πολυάριθμον ομού κι οι Απόστολοι.

Η Μάρθα τους προϋπαντά με θρήνους και με πόνους

και προσκυνούσα τον Χριστόν λέγει αυτούς τους λόγους:

 » Ει ησ’ ώδε, Κύριε, ο Λάζαρος ο φίλος

δεν ετελεύτα αληθώς ουδέποτε εκείνος».

Λέγει τους, » Που τεθήκατε τον Λάζαρον τον φίλον,

 υπάγετε ούν έμπροσθεν και δείξατε εκείνον».

Και’παρευτύς επρόσταξεν ετούτον να ποιήσουν

τον λίθον εκ του μνήματος να τον αποκυλήσουν.

Και ως Θεός εφώναξεν μίαν φωνήν μεγάλην,

«Λάζαρε, δεύρο έξελθε», κι ηκούστην εν τω Άδη.

Κι ευτύς εξήλθε Λάζαρος έξω λαζαρωμένος,

κίτρινος, μαύρος και χλομός και τεταπεινωμένος.

Φόβος πολύ κατέλαβεν τότε τους Ιουδαίους

αρχιερείς και ιερείς κι αυτούς τους φαρισαίους,

τον Λάζαρον και τον Χριστόν ζητούσιν να φονεύσουν

από το πρόσωπον της γης να τους εξολοθρεύσουν.

Και φοβηθείς ο Λάζαρος σε πλοίον επιβαίνει

στης Λάρνακας τες Αλυκές την αύριον ξεβαίνει.

Τριάντα χρόνους έζησεν στην αρχιεροσύνην

κι εποίμανεν το ποίμνιον με ταπεινοφροσύνην.

Και την λαμπράν Ανάστασην όλοι ν’ αξιωθώμεν,

τον Παντοδύναμο Θεό να Τον δοξολογώμεν.

Κι εμείς καλώς σας ηύραμεν και να πολυχρονάτε,

τυριά πολλά να κάμνετε κι εμάς να μας διάτε.

Χρόνους πολλούς να ζήσετε και σεις και τα παιδιά σας

η Παναγία κι ο Χριστός κι ο άγιος ο Λάζαρος να ‘ναι βοήθεια σας.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s