ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 2014

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΕΜΠΤῌ
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρά τινα ἑορτάζειν, τὸν ἱερὸν Νιπτῆρα, τὸν μυστικὸν Δεῖπνον (δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τῶν καθ’ ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων), τὴν ὑπερφυᾶ Προσευχήν, καὶ τὴν Προδοσίαν αὐτήν.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 2014

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2014

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
M. ΤΕΤΑΡΤΗ (πρωΐ).
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2014

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2014

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΤΕΤΑΡΤῌ
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τετάρτῃ, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ Πόρνης γυναικός, μνείαν ποιεῖσθαι οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν, ὅτι πρὸ τοῦ σωτηρίου Πάθους μικρὸν τοῦτο γέγονε.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2014

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 2014

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

M. ΤΡΙΤΗ (πρωΐ)

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 2014

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2014

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ)
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2014

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2014

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2014

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
῾Η εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ εἴσο¬δος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2014

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
῾Η εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ εἴσο¬δος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (12/04/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ 2014

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων

. Ἡἀνάστασις τοῦἁγίου καὶ δικαίου φίλου

τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου,

Βασιλείου ἐπισκόπου Παρίου, ἡ κοίμησις τοῦ

ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νεοφύτου τοῦἐγκλείστου

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ 2014

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ς’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ 2014

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τῇ Παρασκευῇ τῆς ς’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ς’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ 2014

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ϛ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Παρασκευή τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος

Ἡἀνάστασις τοῦἁγίου καὶ δικαίου φίλου

τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου,

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ϛ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ϛ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Τετάρτη τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος
ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Τερεντίου, Πομπηΐου, Μαξίμου, Ἀφρικανοῦ μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς, Γρηγορίου τοῦ Εʹ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἱερομάρτυρος.
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ϛ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014