Εoρτάζοντες την 5ην του μηνός Απριλίου

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ (ή Κλαύδιος), ΔΙΟΔΩΡΟΣ, ΟΥΪΚΤΩΡ, ΟΥΪΚΤΩΡΙΝΟΣ, ΠΑΠΠΙΟΣ (ή Παππίας), ΣΕΡΑΠΙΩΝ και ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Η ΟΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ή εν Θεσσαλονίκη

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑ και ΔΙΔΥΜΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΚΥΡΙΑ και ΔΟΥΛΗ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΜΠΗΙΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΖΗΝΩΝ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΞΙΜΟΣ και ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΚΟΡΕΣ από τη Λέσβο

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΔΙΗΣΟΥΣ

Η ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από την Έφεσο

Η ΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡΗ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πού μαρτύρησε στην Ιερουσαλήμ

Ο ΑΓΙΟΣ BECAN (Ιρλανδός)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εoρτάζοντες την 5ην του μηνός Απριλίου